Welkom op onze website

Welkom op de website van de bewonersvereniging Bungalowpark Cantecleer.
Op deze website vindt u informatie omtrend de vereniging en haar activiteiten.
Als bewoner bent u natuurlijk welkom lid te worden van de vereniging, voor informatie kunt u een email sturen naar de vereniging.
Opmerkingen en/of ideeen zijn natuurlijk altijd welkom !
Het Bestuur.   


Doelstelling Bewonersvereniging

De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de leden/bewoners van de huizen, welke zijn gelegen in het bungalowpark Cantecleer.
Zij tracht haar doel te bereiken door:
A: Het onderhouden van goede betrekkingen met de beheerder/eigenaar van het bungalowpark, overheidsinstanties of andere (rechts)personen.
B: Het bevorderen van naleving van het parkregelement alsmede andere regels welke van kracht zijn op Cantecleer, voor haar leden/bewoners om daarmee het bos en rust te bewaren.
C: Het stimuleren van de bij haar leden aanwezige kennis, sociale kontakten en het doen verschaffen van informatie op recreatief gebied.
D: Het handhaven/verbeteren van de economische waarde van de bezittingen.